Rijles met begeleiding voor ADHD en autisme

Spectrum Brabant is ervan overtuigd dat mensen met autisme of ADHD even capabel kunnen zijn als ieder ander om auto te rijden. Rijschool P.W. Goud is het daar volledig mee eens. Vanuit deze overtuiging is Piet Goud uit Axel verschillende trainingen gaan volgen voor rijinstructeurs om deze groep mensen optimaal te kunnen begeleiden.

Spectrum Brabant is in 2008 begonnen met het trainen van rijinstructeurs. Inmiddels is hieruit een volwaardige methode ontstaan die effectief is gebleken tijdens de rijlessen. Inmiddels zijn er honderden rijinstructeurs opgeleid om mensen met autisme of ADHD optimaal te kunnen begeleiden tijdens theorieavonden en in de lesauto. Ook het CBR heeft haar examinatoren laten bijscholen. Dit is een enorme stap voorwaarts in eerlijke kansen voor mensen met autisme of ADHD.

Door een andere informatieverwerking in de hersenen gaat het aanleren wat minder vanzelfsprekend. Met de juiste begeleiding tijdens de rijles is het echter ook voor deze mensen heel goed mogelijk om het rijbewijs te halen.

Bekijk de website  http://www.rijles-en-autisme.nl/zeeland.htm  voor meer informatie.

Interesse in onze rijschool?

Bel ons op 0115-561034

of neem contact op via onderstaand formulier